Στην αμερικανική αμυντική υπηρεσία πιστεύουν, πως η διαβίβαση στην Μόσχα μέρους αυτών των στοιχείων μπορεί να την πείσει να άρει τις ενστάσεις της κατά της Ευρωπαϊκής ΑΑ. Επιπλέον, στο Πεντάγωνο υπολογίζουν, πως η Ρωσία θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αντάλλαγμα αυτών των πληροφοριών να παραχωρεί στοιχεία, τα οποία τα λαμβάνει με τα ραντάρ.