Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Μόσχας ονόμασε αυτήν την απόφαση των βρετανικών αρχών ως εκδήλωση χριστιανοφοβίας, γεγονός το οποίο «αποδεικνύει παραστατικά την απόρριψη από την  Ευρώπη της γηγενής ταυτότητάς της».