Στην νέα τροποποίηση του Τ-90 έχει εγκατασταθεί ένα νέο σύστημα ελέγχου πυρός, τελειοποιήθηκε το σύστημα προστασίας και το σασί.

Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος ξένος αγοραστής του Τ-90. Το 1999 είχε συναφθεί μία προκαταρτική σύμβαση για την παροχή τριών αρμάτων μάχης για δοκιμές. Το 2001 ξεκίνησε η παράδοση των 210 Τ-90C στο ποσό του $1 δυσ. περίπου.