0Κατά τις συναντήσεις στις 14-16 Μαρτίου θα γίνει λόγος για την αμοιβαία καθιέρωση καθεστώτος χωρίς βίζα στις σύντομες επισκέψεις.