0Θα συμμετέχει στη σύνθεση της ανώτατης ηγεσίας της εταιρείας, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό ποια ακριβώς αρμοδιότητα θα αναλάβει. Τη θέση της διευθύντριας της DARPA η Ρεγκίνα Ντούγκαν την ανέλαβε από τον Ιούλιο του 2009. Από αυτή την αρμοδιότητα αφιέρωνε αρκετή προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας υπολογιστών και επεδίωκε να αποκαθιστά σχέσεις με την κοινότητα των χάκερ.