Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να διακοπούν το συντομότερο δυνατό οι προμήθειες φυσικού αερίου προς το Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Λαϊκής Συνέλευσης (κάτω Βουλή της Αιγύπτου) ανάθεσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για τις σχέσεις με την κυβέρνηση της χώρας να πάρει υπό ειδικό έλεγχο την εφαρμογή από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτών των απαιτήσεων.