Μια ομάδα χημικών "κατόρθωσε να εντοπίσει σε ένα τεχνητό κομμάτι κομήτη 26 αμινοξέα, ενώ την ίδια στιγμή άλλες διεθνείς ομάδες ερευνητών δεν είχαν κατορθώσει να βρουν περισσότερα από τρία", εξήγησαν στο Κέντρο. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες για πρώτη φορά ανακάλυψαν έξι διαμινοξέα (οργανικά οξέα με δύο αμινομάδες), ένα από τα οποία, όπως θεωρούν οι επιστήμονες, υπήρξε η βάση για το DNA.