Το κανόνι, που πήρε το όνομα Active Denial System (Σύστημα Ενεργούς Απώθησης, επίσης γνωστό ως "ακτίνα πόνου"), μπορεί να τοποθετηθεί σε όχημα και να χρησιμοποιείται, ειδικότερα, για τη διάλυση μαζικών συγκεντρώσεων ανθρώπων. Για την ανάπτυξη του "Συστήματος Ενεργούς Απώθησης" το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει δαπανήσει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.