Το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού επιδεινώνεται από την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, καθώς και την αύξηση των αναγκών για τρόφιμα και μέσα υγιεινής του αυξανόμενου πληθυσμού της Γης. Επιπλέον οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι το πόσιμο νερό είναι άνισα κατανεμημένο στις ηπείρους.

Μέχρι το 2050 οι ανάγκες των κατοίκων του πλανήτη σε τρόφιμα θα αυξηθεί κατά 70%. Η παγκόσμια κατανάλωση ύδατος για τη γεωργία θα αυξηθεί κατά 19%. Έως τότε για τις ανάγκες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχεδόν το 90% των παγκόσμιων υδάτινων αποθεμάτων πόσιμου νερού.