0«Χάρη στον εγκατεστημένο εξοπλισμό πλοήγησης – επικοινωνίας της εταιρείας “Μ2Μ Telematica” όσοι χρήστες του Διαδικτύου το επιθυμούν θα μπορούν να παρακολουθούν τη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε απευθείας μετάδοση. Εκτός αυτού ο τοποθετημένος εξοπλισμός θα παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στους συμμετέχοντες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου των εταιρειών “Μ2Μ Telematica”.