Σύμφωνα με τον επικεφαλή της οργάνωσης, το 1991 είχαν σημειωθεί 111 αεροπορικά περιστατικά, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια – μέχρι 13 περιστατικά ετησίως.

Επίσης ο Νεράντκο σημείωσε, πως πέρσι για πρώτη φορά τα ποσοστά αεροπορικών μεταφορών ξεπέρασαν τα αντίστοιχα 20-ετίας.