Η διαστημική πτήση προβλέπεται να γίνει τον Ιούνιο-Αύγουστο του 2012 με το διαστημόπλοιο Shenzhou 9. Από το πρόγραμμα της πτήσης προβλέπεται η σύζευξή του με το κινέζικο διαστημικό εργαστήριο Tiangong-1, που είχε τοποθετηθεί σε περίγεια τροχιά τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η πρώτη επανδρωμένη πτήση στο Διάστημα είχε πραγματοποιηθεί από την Κίνα το 2003.