Σύμφωνα με μια πηγή στο Δικαστήριο, η απόφαση αυτή σχετίζεται με την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τις αξιώσεις των μετόχων της Yukos  σχετικά με τα πολιτικά υποκίνητρα της χρεοκοπίας της και την κατ’ επιλογή στάση των αρχών απέναντι στην εταιρεία και τον επικεφαλής της Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Προηγουμένως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  είχε αποφασίσει ότι στην υπόθεση δεν υπάρχουν  παραβιάσεις που θα έδειχναν ότι το κράτος χρησιμοποίησε τη δικαιοσύνη για να καταστρέψει την Yukos, και να πάρει υπό τον έλεγχό του τα ενεργητικά της  εταιρείας. Οι δικηγόροι της εταιρείας απαίτησαν την αναθεώρηση αυτής της απόφασης. Η απόρριψη της αίτησής τους εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι οριστική.