Ο Νικολά Σαρκοζί επανέρχεται τακτικά στο θέμα του αυστηρότερου ελέγχου της μετανάστευσης. Ο πρόεδρος ήδη επανειλημμένως έχει καλέσει να αναθεωρηθεί η Συνθήκη Σένγκεν, να ενισχυθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σένγκεν και να δημιουργηθούν γι’ αυτό ειδικοί μηχανισμοί.

«Εάν διαπιστώσω ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών προς αυτήν την κατεύθυνση δεν υπάρξει σοβαρή πρόοδος, τότε η Γαλλία μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη Συνθήκη Σένγκεν εωσότου ολοκληρωθούν με επιτυχία οι σχετικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος.