0Κατά τη γνώμη του υπουργού η Ευρώπη δεν επιθυμεί πλέον και δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τις μεταρρυθμίσεις στις υποψήφιες χώρες μέλη της ΕΕ, ωστόσο αυτή η θέση της ΕΕ δεν θα σημάνει άρνηση της Ουκρανίας από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. «Η ΕΕ για εμάς είναι σημαντική όχι τόσο ως άνετο σπίτι, όπου θέλουμε να μετακομίσουμε, όσο ως σχέδιο για να κατασκευάσουμε το δικό μας άνετο σπίτι», είπε ο Κονσταντίν Γκρίσενκο.