Σύμφωνα με την κοινή δήλωση των κυβερνήσεων των τριών κρατών, αυτά τα μέτρα θίγουν τα συμφέροντα της οικονομικής ασφάλειας των κρατών, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις διαδικασίες ενσωμάτωσης στην ήπειρο της Ευρασίας.

Η δήλωση αυτή δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ρωσικής κυβέρνησης.