0Συνολικά, όπως διευκρίνισε ο συνομιλητής του πρακτορείου «Ιντερφάξ-Σιμπίρ», στις πικετοφορίες πήραν μέρος 10 άτομα και εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών.