0Σ’ αυτές θα συμμετάσχουν 300 πεζοναύτες των ΗΠΑ και στρατιωτικοί του πεζικού της Γεωργίας. Όπως εξήγησαν στην αμερικανική Πρεσβεία, σκοπός των γυμνασίων είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ανδρών, η ανταλλαγή δεξιοτήτων κατά τη διεξαγωγή ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Οι Agile Spirit είναι ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν μία από τις συνιστώσες της στρατιωτικής συνεργασίας Γεωργίας και ΗΠΑ.