Όπως σημειώνουν οι ντόπιοι παρατηρητές, η Ινδία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς δικό της όφελος τις κυρώσεις κατά του Ιράν, τις οποίες τις θέσπισαν οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα η αγορά του Ιράν παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ινδία στο θέμα προμήθειας των ινδικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, του τσαγιού, του ρυζιού, των σιτηρών και άλλων τροφίμων.

Η θέση της Ινδίας προκαλεί οξεία δυσαρέσκεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δυσχεραίνει την θέση της ίδιας της Ινδίας, διότι οι ΗΠΑ είναι ο κύριος προμηθευτής οπλισμού για την Ινδία, ενώ το Ισραήλ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός της εταίρος.