«Θα παρακολουθούν την οργάνωση της αστυνομικής δουλειάς για την προστασία της δημόσιας τάξης, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας από τους μετέχοντες και τους διοργανωτές της εκδήλωσης», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της αστυνομίας της πρωτεύουσας. Στη σύνθεση της ομάδας θα μετέχουν μέλη του Κοινωνικού Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα, καθώς και εξουσιοδοτημένοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.

Υπενθυμίζουμε ότι το συλαλλητήριο θα διεξαχθεί αύριο στην οδό Νόβι Αρμπάτ. Αναμένεται συμμετοχή έως και 50.000 ατόμων.