Η Κροατία θα ενταχθεί στην ΕΕ την 1 Ιουλίου του 2013 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συνθήκης ένταξης, την οποία οι αρχές της Κροατίας υπόγραψαν στις Βρυξέλες στις 9 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Μέχρι τώρα το έγγραφο έχουν επικυρώσει 5 κράτη-μέλη της ΕΕ.