«Η επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, - τονίζεται στην έκθεση, - επιδρά αρνητικά στα δεδομένα της ζήτησης του αργού πετρελαίου και δημιουργεί υψηλό βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με τις δυνατότητες της κατανάλωσης της».