Σύμφωνα με τον νέο νόμο της πολιτείας Καλιφόρνια, η 4-μετιλιμιδαζόλη, η οποία περιέχεται στο καραμελόχρωμα της κόκα-κόλα και πέπσι-κόλα, θεωρείται καρκινογόνο. Η Coca-Cola θα απευθυνθεί στους δικούς της προμηθευτές καραμέλας, ζητώντας να αλλάξουν την διαδικασία παραγωγής της. Όμως η εταιρεία εστιάζει την προσοχή στο ότι κατά την γνώμη της, κίνδυνος για την υγεία από το αναψυκτικό, ο οποίος θα δικαιολογούσε την αλλαγή της συνταγής, δεν υπάρχει.

Οι Coca-Cola και PepsiCo μαζί, έχουν το 90% της αγοράς ανθρακούχων αναψυκτικών στις ΗΠΑ. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, η αλλαγή της συνταγής δεν θα επιδράσει στην γεύση του ανθρακούχου αναψυκτικού.