0Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι δήλωσε ότι δεν τρέφει αισιοδοξία ούτε σχετικά με το 2013. Χειροτέρευσε και η πρόγνωση για τον πληθωρισμό, ενώ λόγω της αύξησης των καυσίμων αναμένεται αύξηση των καταναλωτικών τιμών. Παρ’ όλ’ αυτά ο Ντράγκι σημείωσε τη βελτίωση των πραγμάτων για τη ζώνη του ευρώ, αν και μακροοικονομικοί κίνδυνοι υπάρχουν ακόμη.