Η ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου με σκοπό την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών επέβαλε χρηματικό δασμό στους αερομεταφορείς για την εκπομπή καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, που πραγματοποιούν πτήσεις στην ΕΕ, επεβλήθη η υποχρέωση να αποκτούν ποσοστώσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροπλάνα.

26 από τις 36 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, τάχθηκαν εναντίον του φόρου αυτού.