0Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι με το πέρας της συνάντησης υιοθετήθηκε «ένα πολύ σημαντικό έγγραφο», που αφορά στην εμβάθυνση της συνεργασίας της Συμμαχίας με τη Γεωργία. Πιο ακριβή στοιχεία για το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν ανακοίνωσε.