0Στην επικείμενη έρευνα θα συμμετάσχουν 26 εθελοντές, που είναι φορείς του ιού του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας. Όπως ανακοινώθηκε τα πειράματα που έγιναν προηγουμένως σε αρουραίους εργαστηρίου έδωσαν θετικά αποτελέσματα.