Η έλλειψη βαρύτητας στο Διάστημα δυσκολεύει σοβαρά την πραγματοποίηση στοιχειωδών ενεργειών με τη βοήθεια ρομπότ. Γι’ αυτό και χρειάζονται ειδικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι θα επέτρεπαν ταυτόχρονα να συνυπολογιστεί αυτός ο φυσικός περιορισμός και να επιτευχθούν και οι χειρισμοί ακριβείας.

Στο Πεντάγωνο θέλουν να διδαχθούν να αλιεύουν στο διαστημικό κενό αντικείμενα, τα οποία κατά την κίνησή τους περιστρέφονται ή αναποδογυρίζουν. Εάν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε θα είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιούνται πολύτιμα ανταλλακτικά δορυφόρων, που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους σε γεωστατική τροχιά.