Αυτό επιτρέπει στην Ελλάδα να υλοποιήσει το μεγαλύτερο στην ιστορία πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δημόσιου χρέους και να αποφύγει τη χρεοκοπία. Επισήμως το ποσοστό των πιστωτών, που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής χρέους θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Η ανταλλαγή ελληνικών χρεωστικών υποχρεώσεων προϋποθέτει τη μείωση της αξίας των χρεογράφων κατά 53,5 %. Πέραν αυτού οι κάτοχοί τους καλούνται να συμφωνήσουν στη μείωση του επιτοκίου των ομολογιών, καθώς και στην επιμήκυνση της ημερομηνίας εξόφλησής τους. Η συνολική αξία χρεογράφων, που θα υποστούν ανταλλαγή, ανέρχεται στα 206 δισ. ευρώ.