Αιτία της επίθεσης στην ιστοσελίδα της Αγίας Έδρας ήταν οι αντικληρικαλιστικές διαθέσεις των χάκερ. «Οι Anonymous αποφάσισαν να αποκλείσουν την ιστοσελίδα [της ρωμαιο-καθολικής εκκλησίας] σας σε απάντηση στη διδασκαλία σας και τις πεπαλαιωμένες παράλογες ιδέες σας, τις οποίες διαδίδει σε ολόκληρο τον κόσμο η οργάνωσή σας, που έχει σκοπό την απόκτηση κέρδους».

Αυτή η δήλωση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ιταλικό παραρτήματος των Anonymous.