0Μέλη του Συμβουλίου θα είναι ο πρόεδρος της χώρας, υπουργοί, που είναι αρμόδιοι για θέματα πολιτισμού και ΜΜΕ, καθώς και εκπρόσωποι της αστυνομίας.