Ως αποτέλεσμα της νέας έκλαμψης είναι η αύξηση της ροής των πρωτονίων με ενέργεια από 10 έως 100 μέγα-ηλεκτροβόλτ, γεγονός το οποίο αποτελεί πραγματική απειλή για την λειτουργία των διαστημικών εγκαταστάσεων.

Όλα αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια της αύξησης της γεωμαγνητικής δραστηριότητας λόγο της στεφανιαίας εκτίναξης της 5ης Μαρτίου.