Στην έκθεση τονίζεται, πως η σημερινή εξέλιξη των γεγονότων στην Λιβύη θέτει υπό αμφισβήτηση τις συμφωνίες για την εξόρυξη πετρελαίου, τις οποίες συνάψανε τους τελευταίους μήνες οι δυτικές εταιρείες με την κυβέρνηση της Τρίπολης.