Σε δήλωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι σήμερα το 89% του πληθυσμού της γης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί καθαρό νερό. Ταυτόχρονα, περίπου άλλα 800 εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται αυτής της δυνατότητας, ενώ το 40% από τον αριθμό αυτό ζει στην Κεντρική και Νότια Αφρική.