Ανάμεσα στις βασικές κατευθύνσεις της αμοιβαίας συνεργασίας ο Κινέζος Υπουργός ονόμασε την ενίσχυση της αμοιβαίας πολιτικής υποστήριξης, την ανάπτυξη της συνεργασίας στον εμπορο-οικονομικό, ενεργειακό και επιστημονικο-τεχνικό τομέα, καθώς επίσης και τη συνεργασία σε διάφορα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα.