0Οι ασκήσεις προορίζονται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο των ασκήσεων θα δοκιμαστούν σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατών κατά την υλοποίηση ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ. Το 2009 οι ΗΠΑ συμμετείχαν ξανά σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τον ινδικό στρατό.