0«Το πιο σημαντικό είναι ότι ως αποτέλεσμα αυτής της μάχης επήλθε συσπείρωση στο εσωτερικό της κοινωνίας μας, αυτό είναι το πιο βασικό αποτέλεσμα», είπε ο Πούτιν κατά τη συνάντηση, στην οποία παίρνουν μέρος πάνω από 40 άτομα. Μεταξύ αυτών και μουσικοί, μερικοί παίκτες της Εθνικής Ρωσίας στο ποδόσφαιρο, δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί και άλλοι παράγοντες από την κοινωνία.