Όπως πληροφόρησε σήμερα η πύλη του τοπικού ομίλου ΜΕ All Hungary, οι Anonymous πρόσθεσαν στο σύνταγμα την παράγραφο, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι του κλάδου της πληροφορικής μπορούν να βγαίνουν στην σύνταξη στα 32 χρόνια, ενώ η σύνταξή τους πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στα 150% του μισθού τους. Επιπλέον, οι χάκερς και οι απλοί χρήστες του διαδικτύου πρέπει να μάχονται με τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές προς το κράτος.

Κατά το παρόν η λειτουργία της ιστοσελίδας έχει αποκατασταθεί, ενώ οι αλλαγές στο κείμενο του συντάγματος έχουν αφαιρεθεί.