«Οι παρατηρητές θεωρούν παραβιάσεις  το κάθε τι που τους φάνηκε. Απ’ ό,τι τους φαίνεται, στην πραγματικότητα θα επιβεβαιωθεί στην καλύτερη  περίπτωση, μόνο το ένα δέκατο»,- δήλωσε ο Τσούροφ στους δημοσιογράφους.