«΄Εχουμε δείξει ότι κανέας δεν μπορεί να μας επιβάλει τίποτε. Οι άνθρωποί μας είναι σε θέση να ξεχωρίσουν εύκολα την επιθυμία για την καινοτομία και την ανανέωση από τις πολιτικές προκλήσεις που έχουν μόνο ένα σκοπό – την κατάρρευση του ρωσικού κράτους και τον σφετερισμό της εξουσίας»,- είπε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τα προκαταρτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Πούτιν έχει συγκεντρώσει σχεδόν 64% των ψήφων.