Στην Πλατεία Πούστιν σχηματίζουν φάλαγγες. Αναμένετσι ότι 5.000 άνθρωποι θα περάσουν από την οδό Τβερσκάγια ως τον χώρο συγκέντρωσης.

Σε απόσταση σχεδόν 900 μέτρων από τηνπλατεία έχει τοποθετηθεί μεγάλη οθόνη στην οποία προβάλλεται ό,τι συμβαίνει στην πλατεία. Ο κόσμος  εξακολουθεί να συρρέει. Ελέγχουν την κατάσταση πολλοί Αστυνομικοί. Στην ίδια την πλατεία δοργανώθηκε επιβλητικό σόου λέιζερ.