Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κύριλλος ψήφισε στις εκλογές Πρόεδρου της Ρωσίας στην έδρα εργασίας του στην πάροδο Τσίστι της πρωτεύουσας, όπου είχαν μεταφερθεί ψηφοδέλτιο και κάλπη για τη ψηφοφορία.

Ο Πατριάρχης νωρίτερα είχε υποβάλει αίτηση στην Εκλογική Επιτροπή με αίτημα να του επιτραπεί να ψηφίσει στην έδρα εργασίας του λόγω της υπηρεσιακής ανάγκης – αμέσως μετά τη ψηφοφορία ο Κύριλλος πρέπει να μεταβεί στο ναό του Σωτήρος, όπου θα τελέσει θεία λειτουργία.