Στα καθήκοντα της «Μις Ρωσία-2012» υπάγονται τα φιλανθρωπικά ταξίδια, η εκτέλεση των κοινωνικών αποστολών και η διαφήμιση του υγιούς τρόπου ζωής.

Φωτογκαλερ

Η πρώτη θέση της δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει εκ μέρους της Ρωσίας σε διεθνής διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών «Μις Κόσμος-2012» και «Μις Σύμπαν-2012».