Όλες οι ενστάσεις, που διατυπώθηκαν αφορούσαν κυρίως στην προπαγάνδα και την ανισομερή προβολή στα ΜΜΕ των εμφανίσεων των υποψηφίων, όπως είπε. Ελέγχεται η πληροφορία ότι μία κοινωνική οργάνωση, που χρηματοδοτείται από το εξωτερικό, εξουσιοδότησε τους εκπροσώπους της να αγοράσουν βεβαιώσεις ετεροδημοτών, ώστε να ψηφίσουν σε δύο Περιφέρειες της Σιβηρίας.

Ο Τσούροφ υπενθύμισε ότι η διαδικασία των εκλογών θα μεταδίδεται από κάθε εκλογικό τμήμα στο Διαδίκτυο. Τις εκλογές επιθεωρούν 685 ξένοι παρατηρητές.