Το ζήτημα του χρέους της Ρωσίας έναντι της Κιργιζίας εθίγη από τον ηγέτη της Δημοκρατίας Αλμαζμπέκ Αταμπάεφ κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα στις 23-25 Φεβρουαρίου. Θέματα του χρέους της Κιργιζίας έναντι της Ρωσίας (493 εκατ. δολάρια) δεν έθιξε.

Στη Μόσχα δήλωσαν για το θέμα ότι κατανοούν τις δυσκολίες, στις οποίες περιήλθε η Κιργιζία και ότι είναι έτοιμοι να αναζητήσουν ποικίλες εκδοχές διευθέτησης του χρέους της έναντι της Ρωσίας.