0Αυτή τη στιγμή στο ρωσικό σμήνος σε τροχιά υπάρχουν περίπου 15 διαστημικές συσκευές επιστημονικού και κοινωνικού – οικονομικού χαρακτήρα, οι υπόλοιποι δορυφόροι είναι στρατιωτικής και διπλής χρήσης.