Το Πεντάγωνο θεωρεί το ηλεκτρομαγνητικό κανόνι ως τον οπλισμό με προοπτικές στο δεύτερο ήμισυ του 21ου αιώνα. Για την επιτάχυνση των βλημάτων βάρους 9 κιλών με την ταχύτητα του να ξεπερνά 5 φορές τον ήχο, χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο στόχος εξολοθρεύεται λόγο της μεγάλης κινητικής ενέργειας, η οποία απελευθερώνεται μετά την πρόσκρουση.

Η μέγιστη απόσταση βολής μπορεί να φτάνει τα 200 ναυτικά μίλια (1852 μ), με αυτόν τον τρόπο τα αμερικανικά σκάφη θα μπορούν να πυροβολούν τον αντίπαλο από ασφαλή απόσταση.