«Δεν μπορούμε να δώσουμε ατράνταχτες εγγυήσεις, όμως ακριβώς τέτοια είναι η πολιτική μας θέληση», - δήλωσε ο Ρομπουί στους δημοσιογράφους.

Ο βαν Ρομπουί δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής δήλωσε επίσης ότι η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 9 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει σημαντικό στάδιο. Νωρίτερα στα ΜΜΕ εμφανίστηκαν πληροφορίες ότι στη Σύνοδο κορυφής μπορεί να προταθούν νέοι κανονισμοί οικονομικής διεύθυνσης στην ευρωζώνη, που προβλέπουν αυστηρότερο έλεγχο της δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη της ευρωζώνης.