Το 2011 σε διαστημικές τροχιές έχουν τοποθετηθεί 5 δορυφόροι GLONASS και ο GLONASS-M, που εκτοξεύτηκε σήμερα πρόκειται να γίνει ο έκτος.  Τώρα το διαστημικό σύστημα GLONASS έχει και εφεδρικούς δορυφόρους ακόμη.

Η σημερινή εκτόξευση, που έγινε σε κανονικό καθεστώς, στάθηκε η τελευταία, προβλεπόμενη για το τρέχος έτος εκτόξευση των δορυφόρων πλοήγησης GLONASS.