Στην πόλη Πετροπαύλοβσκ-Καμτσάτσκ λόγω του κυκλώνα καταργήθηκαν τα μαθήματα στις πρώτες τάξεις των σχολείων. Εμφανίστηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Με καθυστέρηση έρχονται και αναχωρούν τα αεροσκάφη στα δρομολόγια που συνδέουν τη χερσόνησο με τις άλλες περιφέρειες της χώρας.

Όπως προκύπτει από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων ο καιρός θα βελτιωθεί στις 28 Νοεμβρίου.